Kurser

Kursverksamhet för hundägare

Kurser sensommaren 2019


Valpar/unghundar i åldern 4 mån - 10 mån med start den 29 augusti 

Denna kurs går vi igenom det som hunden behöver kunna i vardagen. Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet. Grunden för en bra vardagslydnad.

Ni kommer också i kursen få bekanta er med några nosaktiviteter för hunden


Kursdatum: 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 3/10 och 10/10 kl. 18 - 19.30


Tid: kl. 18.00 - 19.30

Plats: Hellas gården

Kostnad: 2100 kr

Klicka här för anmälan

Vattenapporteringskurs (Internat) 30 augusti - 1 september

Vatten och apportering förknippas ofta med mycket förväntan och ställer då till det för oss på olika sätt. Kursen kommer fokuserar på grunderna för vattenarbetet och vi kommer träna på att sänka förväntan.

För mer info och anmälan

Jaktapporteringskurs med Anita Norrblom (Internat)

 27 - 29 september


Kursen kommer att fokusera på det hunden behöver i Ökl och framåt. Med hjälp av Anitas domaröga och stora erfarenhet av prov och praktiska jakten kommer Du få kunskaperna i hur Du skall föra Din hund och lära den det hunden behöver för att lyckas på prov och jakt. 

För mer info och anmälan

Sommaren 2019


(Valpar/unghundar i åldern 6 mån och uppåt)

Denna kurs går vi igenom det som hunden behöver kunna i vardagen. Här lägger vi

grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund

behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet. Grunden för en bra vardagslydnad.

Ni kommer också i kursen få bekanta er med några nosaktiviteter för hunden


Kursstart den12/6 kl. 18 - 19.30. Vi starat vi med lite teori och information.

Kurstillfällen med hund, datum: 12/6, 17/6 och 24/6 sedan ses vi för tre ytterligare tillfällen i augusti den 1/8, 15/6 och 22/8


Tid: kl. 18.00 - 19.30

Plats: Hellas gården

Kostnad: 2100 kr

Klicka här för anmälan
 

Internat på Svartsö Stockholms skärgård under våren och sommaren 2019


SUP:a och Jaktapportering, nybörjare 24-26 juni (internat) (Inställt)

Vi kommer kombinera Stand Up Paddling (SUP) med jaktträning, halva dagen är det träning på brädan och andra halvan tränar vi jaktapportering. Kursen vänder sig till Dig som är nybörjare på att SUP:a och inom jaktapporteringsträningen. Har Du viss erfarenhet men vill komma vidare i Din träning är Du så klart också välkommen. 

Kursen hålls i Stockholms skärgård, på Svartsö, där vi har fina tillgångar till både insjö och havsvatten samt tilllgången till fina träningsmarker.För mer information klicka här22 - 24 mars -  Markarbete med fokus på fotgående (internat)

Vi kommer att träna på fotgående, individuellt och på linje (walk-up).

I fotgåendet kommer blandas upp med markeringsträning och dirigerings-

träning. Syfte och mål med kursen är att vi bygger upp fotgåendet och sucessivt lägger på "störningar" i form av dirigering, markering, skott, pargående/linje, annan hund som jobbar osv. Störningarna anpassas efter varje ekipanges kunskapsnivå.

För mer info - klicka här


12 - 14 april - Jaktapporteringskurs med Anna-Lena Wendt och Jan-Erik Eriksson (internat)

Många gånger då vi stöter på problem i vår träning, på prov eller på jakt hittar vi ofta lösningen i hur genomarbetade grunderna är och hur befästa dessa är i olika miljöer med olika starka retningar. Anna-Lena och Janne kommer att fokusera på grunderna och också utveckla ekipagens fotgående, närsök, markering- och dirigeringsarbete samt inte minst handling, d v s hur vi för våra hundar. Vi kan tycka att vi är tydliga och att våra signaler borde vara enkelt för hunden att förstå, men när vi får hjälp att se vårt agerande och handling utifrån hundens perspektiv så ser vi att vi inte alltid är så tydliga.


Under helgen fokuserar vi på att utveckla vår roll som förare för att bli ett stöd för våra hundar och att vi som ekipage skall bli ett så effektivt och bra team som möjligt, på jakten eller på prov, så att viltet kommer in snabbt och säkert och att vi uppnår våra mål för prov och tävling. För mer info - klicka här


10 - 12 maj - Prova på provformerna B-prov och Working Test (internat)

Tillsammans med Angela Lund och Peter Flinck kommer Du får guidning, teoretiskt och praktiskt, kring regelverk och praktiskt utförande av Working test och B-prov.

Ett kvällspass med teori kring de olika provformerna och en heldag vardera för WT och B-prov. Här har man möjlighet att få klarhet i syftet med proven, regelverk samt vad det är som domaren bedömmer och poängsätter. För mer info -klicka här
Valpkurs med inriktning mot retrieverarbete (Valpar i åldern 12 veckor – 6 månader)


Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar, en grundbult för effektiv inlärning. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet.


Kursen kommer ha ett tema mot retrieverns arbete och i kursen träna på grundfärdigheterna i det arbetet.


Kursstart den 29 april kl. 18-19.30. Vi startar med lite teori och information innan vi startar den praktiska träningen.


Kurstillfällen med hund måndagarna 29/4, 6/5, 13/5, 20/4, 27/5 och 3/6


Plats: Hellas gården, Nacka

Kostnad: 2100 kr

Anmälan gör här under fliken, Anmälan.Jaktapporteringskurs - fortsättning

Kursen vänder sig till Dig som börjat sätta grunderna och som vill komma vidare i din träning av de olika moment somretrievern behöver kunna för sitt jaktliga arbete. Vi tränar vidare på apportgrepp, avlämningar, dirigering, stopp- och inkallninssignal på visselpipa. Vi kommer träna grunden för jaktfot/följsamhet, stadga & passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet!

Kursstart den 21 mars kl. 18-19.30 Vi startar med lite teori och information innan vi startar den praktiska träningen.

Kurstillfällen med hund torsdagarna 21/3, 28/3, 7/4(söndag), 25/4, 16/5 och 23/5


Plats: Hellas gården, Nacka

Kostnad: 2100 kr

Anmälan gör här under fliken, Anmälan.

Adventsapportering (Inställd) (Internat) - Kursen vänder sig till Dig som är på

väg att starta Nkl-ökl  B-prov(och WT). Vi kommer arbeta med markeringar, dirigeringar, skott, fotgående i kombination med

Walk-Up och där övningarna individualiseras efter ekipagens förkunskaper, se mer information

 

Kurs: 30/11 - 2/12 

Plats: Stockholms Skärgård, Svartsö

Pris: 2200 kr, boende tillkommer.

 

Sök-kurs - (Kursen är fulltecknad) Vi tränar på det sök som retrievern skall utföra i sitt jaktarbete, praktiskt men framförallt på b-prov. Vi börjar från grunden för de som inte har startat träningen av sök ännu och för den som kommit lite längre så gör vi individuella upplägg. Vi komer jobba med både det stora söket och närsöket. Sökträningen kommer utföras på både dummie och vilt.


Kurs: 18/11 kl. 10.00 - ca. 15.00 max 6 ekipage

Plats: Nacka området

Pris: 800 krNybörjare (från 6 mån) Inomhus (Kursen är fulltecknad)

Kursen är avsedd för dig som vill lära dig grunderna i apporteringsarbete och jaktlydnad för retriever. Under kursen går vi igenom grundträningen i de olika moment som en retriever behöver behärska under jaktarbete såsom apportgrepp, avlämningar, dirigering, stopp- och inkallningssignal på visselpipa. Vi kommer även att börja lära in grunderna för jaktfotgående/följsamhet, stadga samt passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet.

Kursen är på 6 kurstillfällen, kursen kommer hållas på Stockholms Hundsportcentrum


Kursstart: 14/11

Kurstider: kl. 19.30 - 21.00


För vidare infromation och anmälan, klicka på länken - Stockholms Hundsportcentrum
Valpkurs med inriktning mot retrieverarbete (Valpar i åldern 12 veckor – 6 månader)

Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar, en grundbult för effektiv inlärning. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet.

Kursen kommer ha ett tema mot retrieverns arbete och i kursen träna på grundfärdigheterna i det arbetet.

Kursstart: 14/11 Kursdatum: 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 Anmälan görs på Stockholms HundsportcentrumPrivat konsultation

Har Du fastnat i träningen och kommer inte vidare eller kanske Du har jobbiga hundmöten? Olika former av rädslor hos hunden eller andra problembeteenden? Ta tag i problemet så Du och Din hund får en dräglig tillvaro tillsammans - Det skall vara roligt att ha hund.

Privat träning kan vara ett alternativ om Du inte har möjlighet att boka upp Dig på en hel kurs, eller ha helt fokus på sig själ och sin egen hund.I det fall det inte finns någon kurs som överrensstämmer med Dina behov så skicka gärna ett mail med önskemål och intresse anmälan, då kan det bli aktuellt att starta en kurs om det finns fler med samma behov.


Valpkurs med inriktning mot retrieverarbete (Valpar i åldern 12 veckor – 6 månader)

Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar, en grundbult för effektiv inlärning. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet.

Kursen kommer ha ett tema mot retrieverns arbete och i kursen träna på grundfärdigheterna i det arbetet.


Kursstart den 6/9 kl. 18-19.30. Vi startar med lite teori och information.

Kurstillfällen med hund 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 och 4/10Jaktapporteringskurs - Eva Thorén Söderström Nkl-Ökl 17-19 augusti 2018

En kurs med jaktträning, med fokus på vattenarbete, kombinerat med trevligt umgänge och mat- och dryck från lokala producenter.

Kursen vänder sig till Dig som är på väg att starta Nkl-Ökl i B-prov(och WT)

Vi kommer arbeta med vilt, skott och vatten. Möjligheter till vattenträningar är många med bra variationer. På ön finns tillgång till både sjö och hav vilket ger många träningsmöjlighetern på att ta sig i och ur vattnet, med berg, vassar och strand.

Klicka för mer info
B-provsträning/kurs - Nkl - Ekl (Internat i Stockholms skärgård)

Kursen vänder sig till Dig som vill prova och se om Ni är mogna för en start i Nkl B-prov eller Dig som startat i nkl eller högre klass men har något i provsituationen som Du önskar träna under provlik situation.

Tillfället kommer ge en provlik situation med domare, funktionärer och vilt. Första dagen kommer vi ha ett prov med allt vad det brukar innehålla och med efterföljande feedback. Dag 2 har man möjlighet att plocka ut detaljer som man vill träna i provområdet och då få handledning, tips och ideér om hur man kan komma vidare.

Boende kommer finnas på Svartsö Hotell och Vandrarhem och på lördagskvällen äter vi en gemensam middag, som Örätt har komponerat, och tid samkväm.


Domare för dagarna kommer vara Kicki Ewö som har många års erfarenhet av jaktprov och praktisk jakt. (närmare presentation kommer)

Kurstillfälle 12-14 /10, incheckning och samling kommer ske fredag den 12/10 nder eftermiddag/kväll

Under lördag och söndag den 13 och 14/10 kommer vi ha provträningarna.


Plats: Svartsö, Stockholms skärgård

Kostnad: 1500 kr (inkl. lördagsmiddagen)


Anmälan görs genom att klicka här Anmälan.


Jaktkurs Retriever, grund - Helgkurs den 5 - 6 maj

Grundträning av de olika moment retrievern behöver kunna för sitt jaktliga arbete såsom apportgrepp, avlämningar, dirigering, stopp- och inkallninssignal på visselpipa.  Vi kommer träna grunden för jaktfot/följsamhet, stadga & passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet!


Kursen är för dig som vill lära dig grundfärdigheterna i apporteringsarbetet och jaktlydnaden för retriever


Working Test - Har Du tänkt starta i sommar? Helgen 16-17 juni i Nacka trakten

Vi kommer under två dagar koncentrera oss på tävlingsformen - Working Test. Hur går ett WT till? Vilka regler gäller? Vad bedömmer domaren?

Ni kommer att få möjlighet att prova på ett WT upplägg och bli bedömd av WT-domare, Peter Flinck, och utifrån Era behov få vidare tränings- och tävllingstips.

Första dagen kommer det vara ett prov upplägg med ett antal stationer, där skott kommer förekomma, och Ni blir bedömd av WT-domare Peter Flinck. Andra dagen kommer vi på de olika stationerna ha möjlighet att träna på det som kanske inte fungerade så bra och där Ni blir vidare coachade för vidare tränig och bättre tävlingsresultat. Anmäl här


Tider:

16/6 kl. 10 - 15

17/6 kl. 10 - 15


Pris: 1500 kr


Spår/sök - till nytta eller nöje (Sista anmälningsdag  har varit

Prova-på Nosarbete Onsdag den 15/6 kl. 9 - ca 15  Pris: 500 kr (Kursdeltagare min 3 och max 6)


I dessa prova-på-kurser kommer Du får en vidare förklaring i vad de olika grenarna innebär, användningsområde och tillämpning. Vi kommer jobba praktiskt i skogen med spår och sök, i mån av tid provar vi också på uppletande.


Att spåra eller söka är inget vi behöver lära hunden utan det kan hunden från födseln och det är ett naturligbeteende för hunden. Att lära hunden att spåra/söka tillsammans med oss är en rolig och givande aktivitet för både hund och förare.

Vad gör hunden då den spårar? När hunden spårar skall den jobba med låg nos och följa ett redan utlagt spår, som ägaren/föraren eller någon annan har lagt ut. Föraren följer hunden, som jobbar i sele och lina, till ett spårslut som spårläggaren har lagt ut.

Till skillnad från spåret så jobbar hunden lös i skogen då den söker och jobbar med en hög nos, för att följa vittring. När vi tränar hunden i sök gör vi det för att den skall hitta människor eller föremål.


Slyngel-kurs

Har valpen blivit en slyngel? Med selektiv hörsel, blivit mer utåtriktad och "kan själv"? Vi jobbar med belöningar, av- och på knapp, kontakt, koncentration, självbehäskning mm


Kom-i-gång med klicker träning

En kurs där vi genom teori och framförallt praktik får komma i gång med klicker-träning. Där vi övar oss på att fånga beteenden, få flyt, signalkontroll, kvalitetssäkra beteendet och kedja beteenden. Vi går igenom några av de grundfärdigheter som vi kan ha användning för.


Grundkurs/Vardagslydnad  (Valpar/unghundar i åldern 6 månader och uppåt)

Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet. Grunden för en bra vardagslydnad.


Valp- och grundkursen är i storsett samma innehåll, de grundläggande färdigheterna, men de vänder sig till olika åldrar av de unga hundarna. 


Fortsättningskurs/Allmänlydnadskurs

För hund och ägare som vill vidareutveckla sin vardagslydnad med samarbete och följsamhet.

5 ggr 4-5 deltagare.


Vardagskurs:  Ingen kurs inplanerad just nu


Temakurser - Hundmöten

Är hundmöten stökiga och jobbiga? En kurs i hundmöten kan vara det som hjälper Dig att ta i tur med problemet och komma till en lösning. Ju längre Du väntar med att göra något åt felbeteendet desto mer befäst blir det.