Att lyckas med träningen av sin hund

Det är många faktorer som spelar in när vi tränar våra hundar, de flesta faktorera har med oss människor att göra. Betydelsefulla faktorer som förhållningsätt till en annan individ, förmågan att variera oss, vara påhittiga och kluriga och förmedla glädje till våra hundar och glädjas med dem. Att kunna läsa våra hundar samt att ha förmågan att se och lyssna och ha timing, vilka är ganska abstrakta förmågor men som gör skillnad och som vi lär oss med tiden. Ytterligare är det viktigt med rätt attityd hos hunden så att den går in med rätt känsla för det vi ska träna, rätt aktivitetsnivå och förväntan. Att vi är strukturerade och planerar, genomför och analyserar våra träningsaktiviteter. Många fler är faktorerna för en lyckad träning och  dessa artiklar kan man lära sig mer om några av dessa.


Genomtänkta belöningar

Bra, BusVarsågod och Slut

Fyra vägar till en bra kommunikation

Träningsläge

Störningsträning

Inlärning och träning av hund

Att lyckas med träningen av sin hund