Dansa med hundar

Dansa med hundare

Av Eva Bodfäldt

 

Glöm att stegförflyttningar och vändningar på stället är ett elitmoment. I fotgåendet är det faktiskt lika viktigt att hunden kan vrida på sin bakdel som att att den kan hålla positionen på en raktsträcka. Ett fotgående ska vara som en dansuppvisning.

Att hunden är medveten om hur den rör bakdelen är en av de viktigaste grunderna i ett snyggt fotgående. Först när hunden hela tiden strävar efter att bibehålla positionen, oavsett vad föraren gör för rörelse, kan den dansens grundsteg,


”Fot” betyder att hunden ska vara i korrekt position med hela sin koncentration riktad mot dig. Så för att ni ska kunna göra fotgåendet till en dans måste du, förutom kullövningen och uthållligheten i den, också lära hunden att starta, svänga och göra halt.


Detta kräver att du bestämmer dig för hur du ska röra dig och på vilka signaler från dig som din hund ska utföra dessa beteenden. Det är viktigt att du hela tiden använder dig av samma signaler – precis som ett par som dansar använder sig av förutbestämda rörelser – för att din hund ska kunna hålla takten.


Börja därför alltid att gå med samma fot, gör hela tiden halt på samma sätt och placera fötterna likadant vid alla svängar. Se till att dina händer är i tävlingsposition. När du belönar ska du sträcka fram handen snabbt och ge belöningen på rätt ställe, det vill säga där hundens huvud ska vara.Fot

1. Fot = ögonkontakt

Hunden ska sitta ner och du ska ställa dig vid hundens högra sida. Håll en godbit antingen i munnen eller i vänster hand. Invänta att hunden tar kontakt. Om hunden reser sig, läs stycket om stadgeträning i artikeln ”Tävlingsledaren – coach eller skarprättare?” i Canis 1/2003. När hunden tar kontakt säger du ”fot” och ger godbiten till hunden, som fortfarande ska sitta. Upprepa ytterligare två gånger och stämpla därefter ut med ”varsågod” och låt hunden resa sig och leka med dig.


2. Fot = ”gungan”

Gör som ovan, men gunga nu också fram och tillbaka – utan att flytta fötterna ur position. När hunden sitter kvar och följer dig med blicken trots din rörelse, belönar du genom att säga ”fot” och ge godbiten. Upprepa ett par gånger och stämpla sedan ut med ”varsågod” och lek som ytterligare belöning. Ta en kort paus.


3. Det första steget

Gör som ovan – och ta ett steg framåt. Belöna omedelbart när hunden lyfter på bakdelen med bibehållen kontakt.


4. Halt

Gör som ovan, men istället för att belöna igångsättandet gör du halt efter ett halvt steg och placerar dina fötter bredvid varandra och belönar. Halten ska göras snabbt för att hunden ska behålla sin tanke på att sitta. Om det behövs i börja – säg ”sitt” och belöna.


5. Fot + kullövningen

Koppla ihop kullövningen (läs mer i artikeln ”Att gå fot” i Canis 2/2003) med kommandot ”fot”. Det vill säga när hunden hittar rätt position vid din vänstersida säger du ”fot” och belönar. Öka tiden successivt mellan kommandot och belöningen. Lägg till halter.


Då är det dags att lära hunden vilka signaler de olika dansstegen har.Vändningar/svängar

Höger om

Det första hunden ska lära sig vad gäller högersvängar och ”höger om” är att tänka åt samma håll som du. I denna övning kommer hunden att känna igen kullövningen och ”gungan”. Så du kan redan från början använda dig av tävlingspositionen.


Ställ dig vid hundens högra sida. Säg: ”fot”. När hunden har kontakt vrider du ditt huvud och din kropp en aning åt höger. Så fort hunden sträcker sig i samma riktning som du, belönar du med höger hand vid insidan av ditt vänstra ben. Gör detta många gånger så att hunden lär sig att tänka höger när du vrider din kropp.


Syftet med detta är att få hunden att känna igen signalen för höger, ungefär som när den som för i en dans trycker eller släpper handen i ryggen på sin partner för att tala om att nu svänger vi. Att vrida huvudet och kroppen till höger är ditt tryck i ryggen på din ”danspartner”.


Att titta på hunden i en högersväng sänder ut dubbla signaler. Samtidigt som du vill försäkra dig om att du har hunden med dig, riskerar du att stöta bort den. Känner du att du behöver titta har du gått för fort fram och slarvat med inlärningen av den viktiga signalen – det vill säga att när du vrider ditt huvud och din kropp åt höger ska hunden tänka höger.


Nästa steg är att du börjar flytta din högra fot i högervarv. Ta inte större steg än om du stod på ett A4-blad. När du är säker på att hunden förstår signalen och kan vrida sig ett kvarts varv, utökar du vridningen till ett halvt varv, ett helt varv och till slut flera varv.


”Sockerbitsträning” brukar jag kalla denna övning. Tänk på att det är rörelsen som ska belönas, vid insidan av ditt vänsterben för att förstärka att hunden tänker åt höger.


När du har lärt hunden ”höger om” på detta sätt kan den även ”helt om”.


Vänster om

Vänstersvängar kan man börja jobba med utan att hunden kan sitta vid sidan. Det finns faktiskt klara fördelar med att lära in vänstersvängar framifrån, eftersom du då ser att hunden lär sig att flytta bakdelen på ett korrekt sätt och vet att du belönar rätt beteende. När hunden är vid sidan är det däremot väldigt svårt att se hur den rör sin bakdel.


Sätt hunden framför dig. Ha en godbit i vänster hand, som du håller framför hunden. Gör en cirkelrörelse motsols med handen. Hunden kommer att följa handen och så fort den lyfter sin bakdel ska du belöna.


Varefter hunden lär sig att övningen går ut på att lyfta på bakdelen, och snabbt vrida på kroppen ett kvarts varv, börjar du göra din handrörelse mindre och mindre. I små steg flyttar du också in till hundens högra sida samtidigt som du rätar upp din kropp. Till slut har du kommit så långt att du står i tävlingsposition vid hundens högra sida med en väldigt liten handsignal.


När du lär hunden att röra sig parallellt med dig i ett kvarts varv säger du ”fot” och gör en liten rörelse med din vänsterhand, samtidigt som du vrider dig lite grann åt vänster. Direkt när hunden lyfter på bakdelen och vrider med belönar du, precis som du gjorde med inlärningen framifrån.


Det viktiga är att hunden jobbar med sin bakdel – inte att den sätter sig när den har gjort vändningen. När hunden kan vrida sig ett kvarts varv utökar du ”sockerbitsträningen”, precis som vid högersvängar.Stegförflyttningar

Titta på en tävling där ett ekipage gör en stegförflyttning. Föraren hinner oftast göra halt innan hunden kommer in vid sidan och sätter sig. I praktiken är detta en ny ingång, istället för en stegförflyttning. Det stora felet är att man oftast prioriterar och belönar halten, istället för positionen i sidled, och därmed lär hunden kedjan: dålig förflyttning + halt = belöning.


- bakåt

När hunden har förstått att det är med bakdelen som den justerar sin position går du vidare och lär den att backa. För att röra sig så rakt som möjligt, ska hunden lära sig att tänka bakåt-snett-höger.


Utgå från ”vänster om”-vridningen, men gör den vidare genom att flytta din högerfot lite snett bakåt höger. Belöna omedelbart när hunden svarar på signalen. På så sätt jobbar du successivt fram backandet. Om hunden tänker i rätt riktning och styr med bakdelen kommer backandet att bli rakt.


- åt höger

Likaså kommer hunden att vara rak i kroppen under stegförflyttningarna åt höger, om den har lärt sig att sträva efter att bibehålla en korrekt position oavsett vad du gör.


Flytta ut din högerfot en decimeter i taget. Belöna varje gång hunden inte tappar positionen, tills du har lärt hunden signalen för stegförflyttningar åt höger. Utöka steglängden och antalet steg efter hand.


- åt vänster

Det kan vara svårare för hunden att lära sig att göra stegförflyttningar till vänster. Många gånger faller hunden in bakom föraren för att först vid halten komma upp i rätt position.


För att undvika att så sker ska du vid stegförflyttningar åt vänster vidareutveckla din högersväng, genom att göra vridningen allt vidare. När du korsar dina ben och tar första steget lite snett framåt med ditt högerben, belönar du hunden vid insidan av det benet. Vidga cirkeln varefter så att den så småningom blir en rak linje.


Det är viktigt att inte ritualisera rörelserna eller att alltid avsluta stegförflyttningar och vändningar på stället med halt. Tränar du alltid ”två steg – halt” och belönar gång på gång riskerar du att hunden börjar gnälla, eftersom hundens förväntan på belöning blir alldeles för hög.Halt

- raka halter

När hunden kan stegförflyttningarna går det alltid påverka halterna, genom att du tar ett steg i någon sidoriktning innan du stannar och hunden sätter sig. Rätta aldrig ett snett sättande genom att till exempel slå med handen på vänster lår eller säga något till hunden. Det blir lätt en felaktig kedja.


Sätter sig hunden snett någon enstaka gång behöver du inte bry dig. Utelämna bara belöningen. Sätter sig hunden snett ofta är det inte halter den behöver träna på. Hunden behöver träna på att använda sin bakdel rätt.


-snabba halter

En anledning till att hundar inte sätter sig snabbt är att de inte har lärt sig på vilken signal som de ska sätta sig – det vill säga att du sätter ihop fötterna. Detta bör du jobba med på en raksträcka.


Ta ett halvt steg framåt och stanna. Stirra inte på hunden, det gör att den sätter sig ännu långsammare och eventuellt snett. För att vara säker på att hunden sätter sig kan du träna framför en spegel inomhus. I början belönar du varje sättande, det är alltid bra att hunden försöker. Efterhand ska du dock gradera belöningen, det vill säga ge det mest åtråvärda när hunden sätter sig riktigt snabbt. Träna inte mer än någon minut i taget.Dansa!

Nu kan hunden rörelser till höger, vänster och bakåt med bibehållen bakdelsposition. Fastna inte i två steg bakåt, två steg till höger och två steg till vänster. När hunden har lärt sig vändningarna och förflyttningarna sätter du istället ihop rörelserna och låter dem följa på varandra i en form av dans.


Gå till exempel tio steg bakåt och gör sedan ”vänster om”. Gå fem steg framåt och sedan sju steg åt höger. Eller gör ”höger om”, ”vänster om”, ”helt om” och gå sedan framåt. Använd fantasin och möblera om turerna i fotgåendet vid varje träningstillfälle.


Se till att att alla delar i fotgåendet fungerar. Även halterna. Hunden måste lära sig förstå att den ska vara helt stilla, för att kunna påverka dig att fortsätta dansa.


Fotgåendet ska vara en show, ett pararbete, som bygger på kullövningens tiggbeteende. Rollerna ska vara givna. Ditt jobb är att lära hunden turerna och vara den som för. Hundens jobb är att aktivt bevaka och följa dig.


 


Eva Bodfäldt

Publicerad i: Canis