Patsliggning

Platsliggning

 

Börja med att bestämma dig för klara och tydliga kriterier för hur du vill ha din platsliggning. Hunden ska ligga kvar och stilla, men hur stilla? Med huvudet upp eller ner?Det måste du själv avgöra och lära din hund. Tävlar du bruks brukar det räcka ganska bra med att hunden stannar kvar där du lagt den men tävlar du lydnad bedömms platsliggningen mer strikt. Framförallt på lite större tävlingar då hunden måste kunna vara helt och hållet stilla ( inte ens flytta sin tyngdpunkt åt ngt håll) en tendens som man även kan se i lydnadsklass är att läggande och uppsättande bedömms mer  och mer strikt. Alltså kan det vara värt att lägga lite energi på just detta


Börja med att träna riktigt korta sekvenser( jag brukar räkna sekunder i början på träningen) Se till att det blir för hunden en tydlig skillnad när det blir rätt och fel enligt dina kriterier. Tydlig skillnad betyder inte att det är negativt att göra fel men jag vill att hunden ska förstå att den kom ett steg längre ifrån belöningen. Öka succesivt ut längden och vänj hunden vid att du kan röra dig runt omkring och gå undan. Den här delen av träningen gör jag alltid på nära håll tills hunden verkligen förstår vad jag vill. Det är ofta svårt att få hunden att förstå fel om man rättar dem för sent. När jag gömmer mig i grundträningen går jag till ngt ställe där jag inte syns men ändå har full uppsikt, tillexempel bilen. Blir hunden van på ett tidigt stadium med att man gömmer sig ibland brukar det inte bli några svårigheter längre fram. Lägg till störningar, ha som mål att enda sättet att få din hund från platsliggningen är att lyfta den därifrån. Bra utförd störningsträning gör hunden riktigt säker på vad som ger bra utdelning.


När hunden kan ligga i 2-3 minuter ensam på olika platser, lägger jag till träningen med andra hundar. I början vill jag ha 100 procent kontroll och träningsmöjligheter. Dvs jag ser till att använda hundar men de är inte med på själva platsliggningen. Hundarna beroende på vilket stadium det är på kan vara kopplade hos sin matte eller ligga ner som på plats. Huvudsaken att de inte tränar eftersom jag vill kunna flytta dem närmare, längre bort, kanske röra på sig och kunna belöna min hund utan hänsyn till några andra. Med mina träningskamrater och hundar som hjälp kan jag öva hunden på alla situationer som kan tänkas uppstå på en platsliggning. Har hunden jobbigt med andra hundar håller jag på en zon där jag inte låter några hundar passera under störningsträningen. Först när jag övat på allt som kan tänkas hända under en platsliggning lägger jag hunden tillsammans med andra, då fortfarande under kontrollerade former, genom att ha full koll på vilka jag tränar med. När jag väl lägger en riktig platsliggning vill jag vara säker på att det mesta fungerar för det blir ingen bra träning att krångla med något under en gemensam träning.


Författare: Marie Hagström