Öva inför din egen prestation

Öva in för din egen prestation

Författare: Marie Hagström

 

Vad skiljer träningssituationen från tävlingssituationen för oss människor?Vill du bli riktigt bra inom någon del av hundsporterna behöver du bli jätteskicklig på det du håller på och du behöver bli skicklig på att göra det i tävlingssituationer. Dessa två faktorer kommer att avgöra ditt öde på tävlingsdagen.Skillnaden är oändlig  på ett prestera med och utan press. Och gissa vem som vinner…Den teknisk mest skicklige ? eller den som bäst klarar av tävlingssituationen?

Din hund behöver en hel del träning i tävlingsmiljö, det har jag skrivit om rätt ofta här på sidan. Ett erkänt faktum är att människor har svårare att prestera i okända miljöer, det finns inget som talar för att hundar skulle ha lättare för det. Men detta inlägg ska handla mer om vad du själv kan påverka och kanske behöver träna på för att bli en bra tävlingsförare. Är det så att många har svårt att prestera i nya miljöer är det kanske inte bara hundarna som behöver övertränas på vissa detaljer….För att nå framgång på tävling behöver du klara att:


Kunna prestera på beställning, Visa upp vad du och din hund kan utan några belöningar eller några hjälper. Du får inte göra om ifall det blir fel…Och utrustningen står där tävlingsledningen bestämt, inte där det passar…Du har inte heller kontroll på situationen på det sätt man nästan alltid har när man tränar.

Prestera vid en viss tidpunkt, Det är nu som gäller, oavsett väder, vind och diverse yttre förhållanden.

Prestera när du blir granskad, In i minsta lilla söm av domare och kanske publik.

Komma igen när något gått på tok, hur lätt är det egentligen…Många prestationer faller på små misstag som gått att reparera om bara föraren jobbat vidare, istället för att tappa sugen och sluta göra sina uppgifter.

Sälja din prestation, visa upp ditt program på ett sätt som tilltalar domaren, tekniska detaljer betyder långt ifrån allt….

Behålla fokus, kunna koncentrera sig på det du kan påverka och de uppgifter som är dina i er prestation, allt från lämplig planering av tävlingsdagen, uppvärming och hur du står och förflyttar dig under programmet

Planera, Din hundsträning givetvis men ochså din egen träning för att vara så förbered som möjligt för att tävla.

Det här är som tur detaljer man faktiskt kan planera in i sin träning. Det du behärskar väl kan du  klara av även om du blir nervös och ju fler gånger du tränar på ovanstående ju skickligare kommer du att bli på att förbättra dina strategier för att lyckas väl på tävling. Du kommer att kunna läsa om hur du kan träna de olika punkterna här på sidan. Idag startar vi med den första: Att prestera på beställning: Det är ju i stort sätt vad själva tävlandet går ut på och det är den utmaning som i mitt tycke gör tävlandet så spännande och så intressant. I synnerhet lydnadsdelarna där man måste lära hunden förbestämda moment utan att kunna ta hänsyn till att hunden har lätt eller svårt för dem. Din skicklighet som hundtränare ställs på prov eftersom du inte kan välja bort något. När du ska prestera på beställning är det viktigt att vara medveten om hur momenten fungerar, dels på första försöket, eftersom det är det enda du har. Dels hur momenten fungerar på signal och utan några hjälper. Det är lätt att lura sig själv om hunden ofta på träning blir guidad genom momenten eller att hunden är van att föraren upprepar kommandon. Checka av er status med jämna mellanrum med att göra en kedja på några tävlingsmoment. Gör dem helt tävlingsmässigt och kolla av vad som behöver tränas extra på. Titta på om detaljerna, momentet eller kedjan lockar fram några brister. När du tränar på detta , be dina träningskompisar göra upplägget och ställa ut ev utrustning så övar du på att inte ha kontroll på alla faktorer. Tränar du ensam kan du göra ett upplägg och en plan i förväg som du håller dig till. Ta tag i precis allt som inte går exakt som du tänkt dig(om du har höga ambitioner förstås….) och öva. Ett bra mål är att nästa gång du kedjar ska inte samma misstag ske igen. Genom att regelbundet träna på detta, kommer du att hitta många brister under träningen istället för på tävlingsdagen(betydligt mera dyrköpta erfarenheter) Du kommer även öva upp din förmåga att prestera på beställning. Fortsättning följer…


Prestera vid viss tidpunkt

Låter enklare än vad det är. På tävling måste du kunna prestera här och nu. Det man ofta behöver öva en hel del på är att kunna få sin hund i ett så perfekt läge som möjligt när man går in på planen. Det rutiner du tänkt använda på tävling måste vara väl inövade för att de ska fungera som ett stöd för dig och din hund i tävlingssammanhang. Då kommer rutinerna att ge dig och din hund kontroll och säkerhet i nya miljöer. Bra rutiner brukar dessutom minska nervositeten. Du vet klart vilka uppgifter du själv har under tävlingsdagen. I rutinerna ingår allt vad du gör för att förbereda dig och hunden för er start. Lägg in i din träningsplan att träna in lämpliga rutiner att kunna använda på tävlingsbanan. Ett exempel på rutiner är uppvärmningen- om du på träning alltid tränar och värmer upp på samma ställe, bjuder du hunden på en stor svårighet i tävlingssammanhang. Öva genom att värma upp på ett ställe och göra en tävlingsmässig start på ett annat. Då kan du lära dig hur du får din hund med från start på bästa sätt samt lära dig själv att värma upp din hund på ett sätt som är invant och som du vet leder in hunden i rätt sinnesstämning.  Troligtvis kommer du att få revidera ditt uppvärmningsprogram vartefter du ser vad som ger bäst resultat.


Ett annat sätt för att säkra prestationen tävlingsdagen är att under träning använda rutiner som signalerar till hunden vilket nästa moment är. Dessa rutiner fungerar som en slags dubbelsäkerhet eftersom det minskar risken för att din hund missförstår ngt kommando. Även dessa rutiner behöver vara välintränade samt vara så pass lågmälda att de bara uppfattas av din hund. Momentrutiner kan vara rörelser, ord, riktning , tecken mm.


När rutiner inte fungerar beror det ofta på att:


De är för dåligt intränade

För komplicerade

För långa

För yviga( du får inte träna på tävlingsbanan)

Du ändrar rutinerna på tävling utan bra skäl

En annan del av rutiner som kan och behöver tränas är taktik. Extra viktigt i agility, uppletande, sök som några exempel. Ska försöka återkomma om det i vidare inlägg!


Att komma igen när något gått på tok


Att prestera väl när allt flyter på är vanligtvis inte jättesvårt, oavsett om det gäller träning eller tävling. Att däremot komma tillbaka på banan igen efter en avåkning(läs strul på träning eller tävling) är något helt annat. Som tidigare nämnt är hundsport speciellt sett ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, såtillvida att både du och din hund måste klara ert jobb på ett bra sätt om ni ska prestera bra. Jag tror att de flesta kan hålla med om att det skulle räcka bra med att hålla rätt på sig själv i tävlingssammanhang när man är nervös.


Kanske är det därför dubbelt så viktigt att öva sig på att komma tillbaka om ngt går snett under en prestation. Att det någon gång går snett är oundvikligt, med du kan alltid välja hur du låter misstag påverka dig- om de ska påverka dig överhuvudtaget. Några strategier för att hämta sig efter ett misstag är de tre Å:na:


Återhämtning: Ta kontroll över situationen


Återfokusering: Återta ditt fokus


Återkomst: Kom igen, enligt din plan eller på nytt sätt


När något oförutsett inträffat får man ofta en känslomässig smäll, man blir besviken, arg, upprörd eller orolig. Bästa sättet att hantera det är att direkt förpassa misstaget till det förflutna och inte se tillbaka förrän det är dags för utvärdering av er tävling. Koncentrera dig på det som återstår utan att fördjupa dig i anledningen till missen. Ska det fungera gäller det som vanligt att öva på den vanliga träningen. Börja enkelt med att låta träningskompisarna ställa till det för dig så att ditt fokus bryts, öva sedan på att snabbt släppa det som hänt och fortsätta göra det ni håller på med. Oförutsedda händelser inträffar ibland oplanerat och då får du ytterligare chanser på att öva på att återta fokus och jobba vidare. När du väl övat in din förmåga att återta fokus blir förmågan mer eller mindre automatiserad och din hantering av misstagen kommer att bli allt mer effektiv.  Och en effektiv hantering av misstag under en prestation gör att du känner dig tryggare och i och med detta minskar ofta misstagen.


"Sälj in din prestaion"

När det gäller bedömning på tävling tänker de flesta på perfekta detaljer. Men detaljer är långt ifrån det enda domaren ser, helhetsintrycket av ekipaget spelar i de flesta fall stor roll. Ibland får man bättre betalt betygsmässigt för ett snyggt helhetsintryck än för perfekta detaljer. Och ett problem med väldigt bra detaljer är att minsta brist syns mycket tydligare än om detaljerna är lite suddiga. Givetvis är väl idealet att ha både snyggt helhetsintryck och snygga detaljer men det kan vara värt att fundera lite runt hur du ska få domaren att gilla just din prestation. En fundering som ofta dyker upp hos mig är att det kanske är viktigare att det ser bra ut än att det är det( förstår ni vad jag menar?!) Med andra ord ser momentena bra ut som helhet om man ser bortanför detaljerna? Det kan vara värt att fundera igenom!

En detalj som är viktig är hur du kommer in på planen. Det är värt att öva på en hel del under träningen, värm upp på ett ställe- gör en tävlingsmässig ingång helst på en annan plan. Kommer du in samlad med din hund i fin ordning och fokus har du inte bara själv ett bra utgångsläge. Du sänder signaler till domaren att här kommer ett ekipage som har kontroll på läget. Varning för att tjata och bråka med hunden i det läget, funkar det inte behöver ni kanske öva mer på just den situationen. För hundens framtida tävlingskarriär är det ju dessutom oerhört viktigt att den upplever tävlingsmiljön som något positivt.


En positiv förare sänder ochså bra signaler till både hund och omgivning. Gör dina uppgifter och försök fortsätta med dem även när något går snett. Visa inte med vare sig ord eller kroppsspråk att du är missnöjd med prestationen. Det vanliga är att många förare faktiskt talar om med sitt uppträdande att hunden kan det mycket bättre. Då kan man mycket väl förstärka intrycket av det som gick sämre. Domaren vet ju inte vad din hund kan och med lite flyt kanske prestationen ändå var ganska bra trots att det egentligen var långt ifrån vad ni kan som bäst. Att överdriva åt det positiva hållet blir inte bra det heller, att hoppa jämfota av glädje för en medelmåttig prestation sänder ochså fel signaler. Ett bra sätt är att helt enkelt neutralt jobba vidare med de uppgifter som kvarstår. Ditt uppträdande som förare är  en viktig del i er prestation.