Vardagslydnad

Det är i vardagen till största del våra hundar måste fungera och det är i dessa alla situationer vi behöver idéer om hur vi kan lösa olika problemsituationer. Det är på våra hundpromenader, i kollektivtrafiken, i folksamlingar, när vi går bort som gäster eller gästar andra som våra hundar måste kunna uppföra sig för att inte skapa obehag för omgivningenSkvallra är fint.