GDPR

Angående den nya dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj-2018.


Den innebär att företag med EU-medborgare som kunder får ökade krav på sig att säkert hantera, lagra och radera kunduppgifter. Rent konkret betyder det att ett företag enbart får samla in och spara information som har ett tydligt syfte inom ramen för företagets verksamhet.Detta är de personuppgifter som lagras av Hundbildning,


Mailadresser för nyhetsutskick till de som gått kurser eller som anmält intresse att få utskick.


Namn och adresser på fakturorna enligt fakturalagen.


Jag lagrar i särskilda fall telefonnummer för SMS-utskick i samband med att du deltar på en kurs.


Inga personnummer lagras överhuvudtaget.Om du önskar att dina uppgifter tas bort så kan du maila och begära avregistrering, annars godkänner du att jag fortsättningsvis lagrar dina uppgifter.