Kurser

Kursverksamhet för hundägare

Sommaren/hösten 2024

Valpkurs  - från 12 veckor

Denna kurs går vi igenom det som hunden behöver kunna i vardagen. Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet.Ni kommer också i kursen få bekanta er med några nosaktiviteter för hunden. Kursens mål är att ge grunderna för en bra vardagslydnad samt lägger grunder för retrieverns- och spanielns jaktarbete (kursen passar alla raser) Anmälan

Datum: 6/8, 13/8, 20/8, 27/8 och 10/9
Tid: kl. 19.30-21.00

Pris: 2550kr

Jaktkurser:


Öppenträningar sommaren -24 (min 4 och max 6 deltagare).

17/7 kl. 18-20.30 B-provsträning

Vi tränar på de moment som ingår i B-prov Nkl (dummie och vilt)

24/7 kl. 18-20.30 Vattenträning

För att tillgodose dig träningen skall Du ha lite grunder i apporteringen på land


Pris: 450 kr/tillfälle

För alla tillfällen: 1500 kr

Jaktapportering grundkurs 

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i apporteringsarbete och jaktlydnad för apportören.

Under kursen går vi igenom grundträningen i de olika moment som grunderna för jaktfotgående/följsamhet, stadga samt passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet. Kursen håll i omgivningarna kring Hellasgården. Anmälan


Grund

Datum: To 8/8,15/8, 22/8, Må 26/8 och to 5/9

Tid: 18.00 - 19.30

Plats: Hellas och Älta, Nacka

Pris: 2550 kr

Jaktapportering - fortsättning 1 

Under kursen fortsätter vi att jobba med grunderrna och börjar länka ihop de olika moment som en apportören behöver behärska under jaktarbetet såsom avlämningar, fotgående, markering, dirigering, närsök-, stopp- och inkallningssignal.

För att tillgodogöra sig kursen behöver man ha påbörjat och kommit en bit i sin träning av grunderna. Max 6 ekipage i varje grupp. Anmälan


Fortsättning 1 

Datum och tid:To 8/8,15/8, 22/8, Må 26/8 och 5/9

Tid: 19.30 - 21.00

Plats: Hellas och Älta, Nacka

Pris: 2550kr

Vattenkurs, grund - kortkurs om tre tillfällenVi tränar grunderna i vatten, att ta sig i och ur vattnet. Avlämningar, signaler och dirigering

För att tillgodose Dig kursen behöver Du ha grunderna på land så hunden har en förförståelse för apporteringens grunder. Anmälan


Datum och tid: 12/8 kl. 18.00 -20.00, 17/8 och 25/8 kl 10.00 - 12.00

Plats: Älta

Pris: 2050kr

Coachgrupp

Syftet med grupperna är att få möjlighet att fortsätt sin träning och befästa de kunskaper som man fått från tidigare kurser, att få fortsatt stöd i att problemlösa och utveckla sin träning.


Grupp 1 - Vi fortsätter jobba med grunderna och befäster dessa. Utvecklar till kortare kedjor av de olika delarna av det grundläggande jaktarbetet,

Du skall ha gått jaktgrund och/ -fortsättning eller motsvarande kunskaper för att ha rätt förkunskap. Siktet är ställt på att starta på prov.


Grupp 2 - Grunderna är befästa och Du önska vidareutveckla dessa med utmaningar i inlärningen, genom olika störningar, miljöer och olika upplägg.


Anmälan och villkor till coachgrupp

Internat våren 2024


Ta en tur till skärgården och få träna i fantastisk miljö. Vi ses för ett träningspass fredag eftermiddag. Vi tränar lördagen som avrundas av en härlig middag från öns catering. På söndag förmiddag tränar vi ett pass och avrunderar efter lunch för hemfärd.


Internat våren 2024 - för mer information och anmälan till de olika internaten


Vattenkurs, fortsättning - kortkurs om tre tillfällen (kursen är fulltecknad)

Du skall ha grunderna i apportering på land och tränat en del vatten redan. Hunden skall frimodigt gå i vattnet och ha apporterat i vatten. Vi tränar på signalerna, markering och linjer. Vi tränar på det som hunden behöver för att starta på prov nkl/ökl. Anmälan


Datum: datum kommer 

Tid: 

Plats: 

Pris: 

Viltkurs - tre tillfällen 

Under de här träningstillfällena får hundarna bekanta sig med lite olika sorters fågel och pälsvilt. Vi tränar sök, närsök, markering, dirigering med vilt.

För att tillgodose sig kursen behöver hundarna ha grundträning i apportering (om Du är osäker på nivå så maila och fråga).


Datum:

Tid: kl. 

Pris

Plats

Öppenträning - fotgående/stadga

Träning av fotgående med olika typer av störningar. Fokus på att gå vid sidan och jobba med position, lugn, sänka förväntnigar och hålla position vid sidan trots att annat händer.

Vi kan tränar på att gå efter skytt, fotgående mot domare/tävlingsledare mm, gå förbi vilt, gå efter viltbärare mm.i den mån vi kan efter önskemål. 

Fokus ligger på att träna fortgående med olika typer av störningar. Skott kan förekomma

Datum:

Pris: 

Anmälan:

Dirigeringskurs - helgkurs 11-12 november kl. 10.00-14.30 (kursen är fulltecknad)

Vi bygger linjer, korta och långa, memories och vidare till blinda. Sidodirigeringar och dirigering med närsök mm

Vi kör kl. 10.00-14.30 med ca 30 min paus för lunch. Vi äter medhavd lunch i fält.


Plats: Nacka, Älta

Pris: 2400 kr

Anmäl

Jaktapportering - fortsättning 2 

Kursen vänder sig till Dig som startat på prov eller är i begrepp att göra det. Kursen kräver alltså att Du har grunderna på plats. Att din hund har avlämningar, signalerna inkallning, stopp och närsök grundade. Har jobbat med markering, dirigering och sök.

Under kursen vidare utvecklar vi de olika moment, i olika träningsupplägg, som apportören behöver behärska under prov- och jaktarbetet.  Kurstillfällena kommer ha olika upplägg och senarion.

Max 6 ekipage i varje grupp

Avlämningar - kortkurs om 3 tillfällen

Vill Du starta och fokusera på att Ni får bra avlämningar i er begynnande apporteringsträning? Eller har Du tränat och kört fast eller fått problem i avlämningarna? 

Den här kursen fokuserar på att att träna in bra avlämningar och fokus på att lösa eventuella problem i avlämningarna. Kursen hålls inomhus i Orminge


Datum:

Tid: 

Plats: 

Pris: 

Vattenkurs - Fortsättning kortkurs om tre tillfällen, max 6 deltagare

Under kursen så tränar vi grunder men framförallt gör utvecklar kundskaperna i vattenapporteringe. Vi kommer träna på avlämningar från vatten, stadga,signalerna, markering och dirigeringarna på vatten.

Du bör ha kommit en bit på väg i Din vattenträning så vi kan utvecklar och stretcha kunskapen. Vi anpassar övningarna efter hur långt Du kommit i din träning


Datum:

Tid:

Plats:

Kostnad:


Valpkurs - i allmänhet och för retriever, spaniel och stående fågelhund i synnerhet. (kursen inställd pga för få anmälningar)

Den lydnad som våra fågelhundar behöver behärska är också en mycket bra lydnad för vardagen där vi spenderar mest tid med våra hundar så kursen passar alla raser.

Vi kommer att på ett lekfullsätt grundlägga de färdigheter som våra fågelhundar behöver behärska. Vi kommer grundlägga kontakt, följsamhet, stadga/impulskontroll och sök/närsök. Vi kommer grundlägga de olika visselsignaler som hundarna framöver kommer kunna behärska. Anmälan


Datum:

Tid:

Plats:

Pris:


Jaktapporteringskurs - markarbete (internat) 26 - 18 mars
Under kursen tränar vi på fotgående,markerings-, dirigerings- och närsöksarbetet.

Vi vill att vår apportör är en följsam hund med fokus framåt och som är lyhörd för våra kommandon men självständig nog att kunna utföra det arbete som krävs.

Vi kommer att träna på fotgående som kommer varvas med markerings- och dirigeringsträning. Syfte och mål med kursen är att vi bygger upp följsamhet och att vi kan belöna hunden med för hunden kvalitativa belöningar. Då kan vi successivt  lägger på "störningar", i form av dirigering, markering, skott, pargående/linje, annan hund som jobbar osv. för att öka hunden förståelse för det jaktliga arbetet.

För mer info och anmälan

Valpar i åldern från 12 veckor

Denna kurs går vi igenom det som hunden behöver kunna i vardagen. Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet. Ni kommer också i kursen få bekanta er med några nosaktiviteter för hunden. Kursens mål är att ge grunderna för en bra vardagslydnad samt lägger grunder för retrieverns- och spanielns jaktarbete (kursen passar alla raser) Anmälan

Jaktapportering - fortsättning 

Kursen vänder sig till Dig som börjat sätta grunderna och som vill komma vidare i din träning av de olika moment somretrievern behöver kunna för sitt jaktliga arbete. Vi tränar vidare på apportgrepp, avlämningar, dirigering, stopp- och inkallninssignal på visselpipa. Vi kommer träna grunden för jaktfot/följsamhet, stadga & passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet!


Kurs 1+2

Datum: 13/8, 20/8 27/8, 3/9, 10/9 och 17/9 (kurserna är fulla)

Tider: Grupp 1 kl. 18.00-19.30 Grupp 2 19.30-21.00

Område: NackaKurs 3 (kursen är full)

Datum: 24/9, 1/10, 18/10, 1/11, 14/11 och 22/11

Tider: 18-19.30 (de 2 första gångerna) kl. 10-12 (resterande datum)

Område: Nacka


Kostnad: 2350 kr


Klicka här för anmälan

Jaktapporteringskurs med fokus på fotgående (internat)

23 - 25 oktober

Vi kommer att träna på fotgående, individuellt och på linje (walk-up).

I fotgåendet kommer blandas upp med markeringsträning och dirigeringsträning.

Syfte och mål med kursen är att vi bygger upp fotgåendet och sucessivt lägger på "störningar" i form av dirigering, markering, skott, pargående/linje, annan hund som jobbar osv. Störningarna anpassas efter varje ekipanges kunskapsnivå.

För mer info och anmälan


Jaktapporteringskurs - grundfärdigheter (internat) 7-9 maj

Vi kommer att fokusera på grunderna och också utveckla fotgående, närsök-, stop- och inkallningssignal, markering- och dirigeringsarbete samt inte minst handling, dsv hur vi för våra hundar.

För mer info och anmäla

Har den underbara lilla valpen blivit en unghund och en liten slyngel, som varken hör eller ser. Går sin egen väg och tycker mest att Du är en black om foten? Då kan den här kursen vara något för Er


Unghunds-/Slyngelkurs

Under kursen går vi igenom det som hunden behöver kunna i vardagen. Här lägger vi grunderna för en bra vardagslydnad och en god relation. För att få en lydighund behöver vi grundlägga hundens följsamhet och goda kontakt. Lika viktigt som att aktivera sin hund är det också att lära den passivitet. Att Du som hundägare lär Dig vilka belöningar som din hund uppskattar. Vi fokuserar på att hitta ett bra och roligt samarbet. Grunden för en bra vardagslydnad.

Ni kommer också i kursen få bekanta er med några nosaktiviteter för hunden.

De tre första kurstillfällena är vi inomhus och de två sista så är vi ute och tränar.


Land- och vattenapporteringskurs (Internat) 25 - 27 september

Vatten och apportering förknippas ofta med mycket förväntan och ställer då till det för oss på olika sätt. Kursen kommer fokuserar på grunderna för vattenarbetet och vi kommer träna på att sänka förväntan.

För mer info och anmälan

Apporteringskurs, träna för B-prov Nkl (internat) 14 juni - 16 juni

Vi tränar på de olika moment som hunden ställs inför på B-prov för retrievern. Vi tränar på markeringar, apportering i vatten och att gå i och ur vattnet samt sökarbete. Vi tränar med vilt så hundarna får erfarehet av att apportera olika vilt.

För mer info och anmälan 


Öppenträning

Öppenträningen är en drop-in träning där man inte förbindet sig till en kurs utan kommer de tillfällen man kan och vill.

Ta chansen att träna där någon annan gjort upplägget, som de vanemänniskor vi är, så blir våra träningarna ganska lika och för hunden lite förutsägbara. Här är tillfälle att träna tävllingsmässigt, så tillvida att det är främmande hundar och människor på en för hunden ny mark. Se vidare Öppenträning