Öppenträning

Öppenträning

Öppenträningen är en drop-in träning där man inte förbindet sig till en kurs utan kommer de tillfällen man kan och vill. Jag kommer i förväg planerat och göra ett träningsupplägg. Jag kommer själva vara både instruktör och funktionärer.

Ta chansen att träna där någon annan gjort upplägget, som de vanemänniskor vi är, så blir våra träningarna ganska lika och för hunden lite förutsägbara.

Nivån ligger på nkl/ökl/elit Beroende på deltagarnas önskemål.


Max 6 ekipage och minst 3 ekipage för att tillfället ska bli av.


Anmäl via hemsidan, under Anmälan. Efter att du fått bekräftelse på att du har en plats då sätter du in 300kr (inkl. moms) på pg 87 85 77-6 


Datum och tid för öppenträning


4 april ökl/ekl ca kl. 10-12

7 april nkl ca kl. 17-19Välkommen!