Anmälnings-/betalningsvillkor

Anmälnings-/betalningsvillkor

Betalning

När du bokar en kurs kommer du får en bekräftelse med betalningsinstruktion via E-post. För kursanmälan tas det ut en bokningsavgift (för att reservera sin plats) . Hela kursavgiften (resterande del efter att eventuell bokningsavgift är betald) ska vara betald senast 14 dagar innan kursstart. Missas någon av betalningarna så riskerar du att mista din plats.

 

Inställd kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka inklusive bokningsavgiften. Om kursen skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela den erlagda kursavgiften inklusive bokningsavgiften.


Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med bokningsavgiften. För att en återbetalning skall ske krävs att man meddelar kursavbrottet per mail till info@hundbildning.se.


Kursstart och kallelse

Kallelsen får du i samband med bokningen och betalnings-instruktionen. Din hund måste vara vaccinerad för att gå på kurs.


Löptik på kurs

Om din hunden löper, är det viktigt att informera om detta innan kurstillfället. Då vi tillsammans kan avgöra om hunden kan delta vid kurstillfällerna alternativ om du ska vara med utan hund vid kurstillfället. Instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften betalas ej åter p.g.a. löp.


Återbud

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom meddela info@hundbildning.se senast tre veckor före kursstart. Du har då rätt att återfå hela avgiften utom bokningsavgiften. Avbokar du senare än tre veckor före kursstart får du betala halva kursavgiften reducerat med bokningsavgiften, för de kostnader och förlust som Hundbildning drabbas av till följd av din sena avbokning. Om du avbokar din anmälan när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Avbokning/ombokning av privatträning skall ske senast 24 timmar innan bokade tid. Senare avbokning debiteras hela timarvodet.